خانواده، مهم‌ترین تصویر در رسانه ملی

خانواده، مهم‌ترین تصویر در رسانه ملی

مدتی است شبکه افق، مسابقه‌ای را با عنوان «فامیل بازی» روی آنتن دارد. یکی از مجریان این مسابقه ابراهیم شفیعی است که پیش از این او را به عنوان بازیگر می‌شناختیم.

وی درباره حضور سه نسل، از پدربزرگ تا نوه در این برنامه تلویزیونی گفت: در این مسابقه سه نسل مختلف شرکت دارند؛ پدربزرگ و مادربزرگ، فرزندان و نوه‌ها. تقسیم‌بندی ما به گونه‌ای است که در هر دو گروه از هر سه نسل داشته باشیم و همین موضوع به جذابیت مسابقه کمک می‌کند. در حقیقت یکی از چالش‌های اصلی این مسابقه و جذابیت آن مجادله بین اعضای خانواده و رقابت بین آنهاست. هر کدام در فضایی دوستانه‌ می‌خواهند توانایی‌های خو د را به دیگری ثابت کنند و همین مساله موجب جذابیت آن می‌شود. وی همچنین ادامه داد: به نظرم مهم‌ترین چیزی که رسانه باید به تصویر بکشد، خانواده بودن است، نه این‌که هر کسی در دنیای خودش غرق باشد و فرزندان، حتی چند جمله هم با پدر و مادر خود حرف نزنند.