شناسایی گلوگاه‌های فساد در کشور توسط سازمان بازرسی

شناسایی گلوگاه‌های فساد در کشور توسط سازمان بازرسی

ذبیح‌ا... خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور:‌ با هدایت بازرسی‌ها به سمت شناسایی گلوگاه‌های فساد، 2000 مساله در کشور شناسایی شد که از این تعداد 200مساله مهم و ابر‌چالش کشف شد. همچنین ۹۷گلوگاه فساد شناسایی شده و مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌کنیم.

5000 پرونده بازرسی در سال گذشته داشتیم، هزار پرونده کیفری و ۲۶۰۰ پرونده تخلفاتی در این راستا تشکیل شده و چند هزار هشدار به مراجع ذی‌صلاح منعکس شده است. 
ممکن است این سؤال پیش بیاید که اگر ترک‌فعل اهمیت دارد چرا کمتر به این مسأله پرداخته می‌شود. در رابطه با ترک‌فعل‌ها شکی نیست اگر قانونگذار ضمانت کیفری پیش‌بینی کرده باشد، جرم است. 
وقتی به قوانین نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در بسیاری از موارد برای ترک‌فعل، ضمانت کیفری پیش‌بینی نشده است. در مورد پرونده‌های مربوط به تخلفات بورسی هنوز کسی بازداشت نشده است. پس از افزایش شاخص بورس، شاهد کاهش سریع آن بودیم‌که ناشی از برخی تخلفات بود. در رابطه با بورس تهران که رمز‌ارز در آن راه‌اندازی شده بود، پرونده کیفری تشکیل شد. برای بسیاری از مدیران شرکت‌های فعال در بازار سرمایه پرونده تشکیل شد و ۱۲۰ مدیر به مجازات‌های مختلف محکوم شدند.