شخصی‌سازی پاسخنامه‌های امتحانات نهایی

شخصی‌سازی پاسخنامه‌های امتحانات نهایی

پس از تغییراتی که در کنکور ‌1401 اعمال شد و ماهیت دفترچه‌ها و پاسخنامه‌ها را متحول کرد، حالا نوبت ایجاد تغییر در امتحانات نهایی دانش آموزان رسیده که رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی از برگزاری امتحانات با استفاده از سامانه یکپارچه طراحی، ارسال سؤالات و تصحیح الکترونیکی پاسخ برگ‌های شخصی سازی شده خبر می‌دهد.

محسن زارعی به فارس می‌گوید: به منظور توسعه عدالت آموزشی، ضمن به‌کارگیری سامانه بانک سؤال و استفاده از توانمندی طراحان سراسر کشور در طراحی سؤالات، اقدام به تصحیح الکترونیکی آزمایشی پاسخ‌برگ‌های دانش‌آموزان مدارس ایرانی خارج کشور در مدارس سرپرستی حوزه امارات متحده عربی کردیم.به گفته وی در این روش، تصویر پاسخ‌برگ‌های شخصی سازی شده برای تصحیح از طریق سامانه یکپارچه امتحانات در اختیار مصححان مستقر در حوزه تصحیح داخل کشور قرار گرفت.زارعی می‌گوید: تسری این روش در امتحانات نوبت‌های بعد برای همه حوزه‌های امتحانی داخل و خارج کشور از برنامه‌های مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی است که به‌منظور ارتقای صحت، دقت و تسریع در ایجاد سوابق تحصیلی قابل اتکا در راستای اجرای مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست اقدام است.