اتحاد سیاه برای صلح

اتحاد سیاه برای صلح

 رقابت روسیه و ناتو در آفریقا و امتناع پادشاه بلژیک برای عذرخواهی از مردم کنگو، زیر ذره‌بین برنامه آفریقا امروز (Africa Today) شبکه پرس‌تی‌وی قرار می‌گیرد.

برنامه این هفته آفریقا امروز، رقابت روسیه و ناتو در کشور مالی و امتناع پادشاه بلژیک از عذرخواهی بابت جنایات این کشور در کنگو را از ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.
بخش اول برنامه در تماس با ایمانی نااوموجا، عضو کمیته مرکزی حزب انقلابی خلق سراسر آفریقا، به تمایل کشور مالی برای همکاری نظامی با روسیه و دوری از ناتو و شریک دیرینه‌اش فرانسه می‌پردازد.
بخش دوم برنامه نیز با حضور نفتا فریمن، عضو کمیته هماهنگ‌کننده اتحاد سیاه برای صلح به بررسی رویکرد پادشاه بلژیک در جریان سفر به کنگو اختصاص دارد.
برنامه آفریقا امروز به تهیه‌کنندگی عاطفه دربندی امروز ساعت11 به وقت تهران به مدت 25دقیقه از شبکه پرس‌تی‌وی پخش می‌شود. تکرار این برنامه دوشنبه ساعت12نیمه‌شب، سه‌شنبه ساعت7 و16، چهارشنبه ساعت21، پنجشنبه ساعت12و جمعه ساعت8 روی آنتن خواهد رفت.