مناجات الغافلین

مناجات الغافلین

البته منظور از غافل، نگارنده است؛ وگرنه ما در این حوالی غافل نداریم
                                                                                                                            میم - پسر ابراهیم
پروردگارا!
من نه آفتاب‌پرستم نه مارمولک
اما در صنایع «مارمالاک» ید طولایی دارم.
خداوندا!
 بِرند مرا در این بیزینس، درخشان گردان.
معبودا!
همچون آن بنده تپلِ تردست، «بارباپاپا» به من نیز فضیلت تغییر دَم‌به‌دَقه عطا فرما.
بارالها!
من در خودم این را می‌بینم که در هر قالبی جا شوم و هنگامی که افتادم، دوباره برپا شوم
(می‌بینی، شعر هم گفتم! گفتم که استعدادهای من بی‌شمار است.)
الهی!
این بار نیز روی مرا زمین مینداز و شکل‌های مد روز را به من الهام فرما امروز چه شکلی باشم بهتر است،
این شکلی؟
این‌جوری؟
یا این طوری؟
محبوبا!
این‌تن‌بمیره بگو دیگه،
دیر شد!

‌# آفتاب‌پرست
#مارمولک
#بارباپاپا
#صنایع‌ــ مارمالاک