پدر مقتدر دوست‌داشتنی

پدر مقتدر دوست‌داشتنی

او گاه «ناخدا خورشید» ناصر تقوایی است و گاه حاجی‌نقدی «سگ‌کشی» بهرام بیضایی و گاه «رئیسِ» مسعود کیمیایی و این فقط پرده سینما نبوده که هنرنمایی‌هایش را به نظاره نشسته و همپای آن و حتی بیشتر در قاب تلویزیون هم دیده شده است‌.داریوش ارجمند 78‌سال پیش در چنین روزی پا به جهان گذاشت؛ هنرمندی که جوایز متعدد در کارنامه کاری پربار خود دارد.