عکس روز

عکس روز

پس از مدت‌ها تازه چشم‌مان عادت کرده به زاینده‌رود خشک اما دیدن تصویر رود کشکان بی‌آب، آن هم در استانی که به رودهای خروشانش شهره است، ناباورانه است. بهتی که از قاب دوربین سجاد درویشی هم آشکار است