سند مهندسی فرهنگی و مساله سرگرمی در خانواده‌ها

سند مهندسی فرهنگی و مساله سرگرمی در خانواده‌ها

یکی از مهم‌ترین رسالت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه فرهنگی، تعامل و تبادل فرهنگی با سایر فرهنگ‌ها، صیانت و نگهداری از مرز‌های فرهنگی و هویتی و ارتقای آن است.

 برنامه‌ریزی راهبردی فرهنگی در عرصه تفریح و سرگرمی سالم منطبق بر اصول و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی حق مردم و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی صحیح جهت برخوردار شدن مردم از این حق خود از وظایف نظام جمهوری اسلامی است. این امر می‌تواند نشاط اجتماعی را در جامعه توسعه دهد. نشاط و شادابی از مهم‌ترین نیاز‌های انسان است که در قالب تفریحات و سرگرمی‌های سالم می‌توان این نیاز ذاتی بشر را برآورده کرد. 
تفریح و سرگرمی علاوه بر اثرات جسمی ثمرات روحی و روانی دارد و از کم‌هزینه‌ترین، ارزان‌ترین در دسترس‌ترین و مهم‌ترین عناصر ایجاد کننده نشاط اجتماعی در جوامع بشری به‌شمار می‌آید که با اندکی دقت، تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح می‌توان نهایت استفاده را از آن برد. تفریح و سرگرمی چه در خانه و چه در بیرون از منزل، چه فردی و چه گروهی اثرات مثبتی دارد که هم برای خود فرد و خانواده و هم برای جامعه مفید است. تفریح و سرگرمی سالم به دلیل آرامش و آسایشی که در فرد ایجاد می‌کند موجبات رضایتمندی او از سبک زندگی را فراهم می‌کند و موجب تعادل روانی افراد نیز می‌شود و فرد را به سوی کمال و اعتلای روحی و روانی سوق می‌دهد که این امر باعث تضمین سلامت جسمی و روانی فرد نیز می‌شود. یکی از مسائلی که با اجرای دقیق‌ سند بالادستی مهندسی فرهنگی کشور رخ خواهد داد، ایجاد مانع برای انتقال مفاهیم به اصطلاح سرگرم‌کننده غربی بوده که به شکل جدی سعی در ایجاد تزلزل در بنیاد خانواده خواهد داشت. به نوعی ایمن‌سازی خانواده با ابزارهای نوپدید حاصل از سند مهندسی فرهنگی توانایی مقابله جدی با اثرات شبیخون فرهنگی علیه مهم‌ترین رکن اجتماعی (خانواده) را به وجود خواهد آورد.