عکس روز

عکس روز

این اثر یکی از ماندگارترین و آشناترین آثار حبیب‌ا... صادقی نقاش است، اثری با نام «مرثیه مادران» که به نوعی شمایل دوره‌ای از تاریخ انقلاب است.