معمای فتوسنتز رمزگشایی شد

معمای فتوسنتز رمزگشایی شد

به تازگی دو گروه از محققان موفق به شرح جزئیات میکروسکوپی از چگونگی شکل‌گیری اکسیژن طی فرآیند «فتوسنتز» شده‌اند. فتوسنتز از جمله فرآیندهای زیستی مهم برای حیات زمین به‌شمار می‌رود.

چگونگی جزئیات این فرآیند که طی آن گیاهان، جلبک‌ها و برخی باکتری‌ها دی‌اکسید کربن را به اکسیژن مورد نیاز برای تنفس موجودات زنده تبدیل می‌کنند با وجود دهه‌ها تحقیق هنوز روشن نشده بود. شناسایی جزئیات این فرآیند می‌تواند نقش اثرگذاری در توسعه سوخت‌های پاک داشته باشد. محققان پیش از این نشان داده بودند که در چهار ذره نور یا همان فوتون‌ها، موجب تغییر ساختار مولکولی در گیاهان می‌شود که طی آن فتوسنتز آغاز می‌شود. ذرات نور را مجموعه‌ای از اتم‌های منگنز، کلسیم و اکسیژن به دام‌ می‌اندازند و سپس با انرژی جذب شده از نور، مولکول‌های آب موجود در گیاه را تجزیه می‌کنند. جان کرن در آزمایشگاه ملی لارنس برکلی در کالیفرنیا و همکارانش با استفاده از پالس‌های پرانرژی اشعه‌ایکس، جزئیات میکروسکوپی فتوسنتز را ثبت کردند. هولگر داو از دانشگاه آزاد برلین و همکارانش نیز بر انتهای فرآیند تجزیه آب تمرکز کردند، اما از نور فروسرخ برای تعیین نحوه حرکت الکترون‌ها و پروتون‌ها بین اتم‌ها استفاده کردند. محققان این اندازه‌گیری‌ها را با شبیه‌سازی رایانه‌ای از نحوه حرکت الکترون‌ها و پروتون‌ها در طول فتوسنتز ترکیب کردند.

 منبع: New Scientist