قهرمانی از مردان ایران

قهرمانی از مردان ایران

تجربه مسابقه قوی‌ترین مردان ایران، ثابت کرد چنین برنامه‌هایی مخاطب بسیار دارد. برای همین بعد از چند سال فترت، طراحان برنامه ساز سراغ مسابقه «قهرمان» آمدند. تفاوت این مسابقه با مسابقه قوی‌ترین مردان در چند نکته بود؛ ابتدا شرکت‌کنندگان در مسابقه، صرفا به توانایی بدنی اتکا نداشتند و گاهی نیازمند هوش و محاسبه زمان بودند.

محدودیت زمان، سرعت در کار را بیشتر کرده بود.سپس عبور شرکت‌کنندگان از تک بعدی بودن بدنسازان و تنوع افراد از اقشار مختلف و همچنین سنین مختلف بود. گاهی ابعاد فیزیکی شرکت کنندگان، بیننده را حیران چگونه عبور کردن آنان از موانع طراحی شده می‌کرد. این‌که از سنگ‌نورد تا آتش‌نشان در این مسابقه شرکت می‌کنند و تماشاگران از اعضای خانواده هستند. این‌که بجز همراه تخصصی که کمتر بود، بیشتر همراهان و یاوران افراد، اعضای خانواده از پدر و مادر یا همسر و فرزند بودند. این‌که مراحل طوری طراحی شده بود که آسیب جسمانی آنچنانی وارد نمی‌آمد و برای همین، نیازمند توانایی فیزیکی فوق ‌العاده‌ای نبود. همین‌ها اجازه داد بود محدوده محک زدن توانایی‌ها، فراتر از دایره خاص بدنسازان شود. در بحث‌های اخلاقی و ارتباطی، بجز اندک نکاتی که میان دو مجری پیش آمد، برنامه با احترام به خانواده، سپاس از همراهی والدین، واکنش‌های احساسی و عاطفی به توفیق یا عدم توفیق شرکت کننده، همه نشان داد این نوع فعالیت‌ها با رضایت خانواده، علاقه و نگرانی آنان، خانواده‌ها به‌خصوص جوانان را پای برنامه نشاند. حتی واکنش‌هایی که بعد از پخش مسابقه ایجاد شد و نشان از همراهی اهالی محل، همکاران یا خانواده و فامیل با شرکت‌کننده در مسابقه داشت، ماجرا را فراتر از یک قهرمان با ابعاد استثنایی ایجاد شده در باشگاه‌های پرورش اندام و بدنسازی به جلو برد و حس همراهی عمومی را بیشتر ایجاد کرد. عنصری که باعث شد تا مجریان برنامه نیز گاهی از آن استفاده کرده و در گفتار و کلام‌شان بروز دهند؛ نکته‌ای که در قوی‌ترین مردان به‌دلیل خاص بودن بخش‌های مسابقه و شرکت کنندگان زیاد ندیده بودیم.
مسابقه قوی‌ترین مردان در تداومش، تبعاتی اجتماعی از خودش نشان داد. این‌که این قوی‌ترین‌ها در محله‌ها و شهرهای‌شان، نماد پهلوان‌های فیزیکی باشند و البته همین فیزیک متفاوت، موجب شده بود که خصایای اخلاقی‌شان، کمتر به چشم آید و گاهی دیده بودیم که متاسفانه به‌دلیل ابعاد فیزیکی خاص‌شان، بعضی جوانان نادان، هوس هماوردی با آنان داشته و به آنان حمله کرده، باعث مرگ و میرشان شده بودند. در این مسابقه جدید به دلیل همسان بودن شرکت کنندگان و گاهی ظریف بودن نسبت به اعضای خانواده یا دیگر حریفان، کمتر کسی در حالت عادی می‌تواند تصور کند که اینها برای چنین کارهایی تلاش کرده‌اند.مجموع نشانه‌های بالا برای اشاره به این موضوع است که می‌توان گاهی برای ترمیم تبعات و برداشت‌های ناخواسته و ناهنجار از یک مسابقه خاص و تبدیل آن به برنامه‌ای با پذیرش عمومی بیشتر با جذب مخاطب عمومی‌تر، ترویج و توزیع شادابی و سلامت گفتار در میان مجریان و شاد کردن برنامه فراتر از خشکی مجریان و داوران مسابقات قوی‌ترین مردان، فکر کرد و طراحی داشت.

حسین سلطان محمدی | منتقد