راه‌هایی برای خشکاندن ریشه‌های شلختگی

راه‌هایی برای خشکاندن ریشه‌های شلختگی

بعضی افراد، شلخته و بی‌نظم زندگی می‌کنند و هیچ کارشان به موقع درست و به شکلی بی‌نقص انجام نمی‌شود. برخی از این افراد به قدری مغلوب بی‌نظمی شده‌اند که حتی با نگاه کردن به آنها نیز ممکن است خسته و کلافه شویم.

چنین آدم‌هایی خودشان هم در رنج هستند اما مشکل این است که نمی‌دانند اوضاع را سرو سامان دهند. پس کلید مشکلات آنها در برنامه‌ریزی و استفاده درست از زمان، شرایط و امکانات نهفته‌است.افرادی که زندگی شلخته و بی‌منظم دارند، باید ابتدا روشن کنند دقیقا دنبال چه هدفی هستند. بنابر این فهرستی از کارهایی که باید انجام دهند، تهیه کنند. این فهرست کمک می‌کند آنها یادشان بماند به طور مشخص چه می‌خواهند. کسی که سال‌ها با بی‌نظمی روزگار گذرانده، حتما برایش سخت است این وضع را تغییر دهد، پس شاید به دفعات شکست بخورد و از برنامه‌اش عقب بماند. در این وضعیت بهترین راهکار این است که خجالت نکشد یا ناامید نشود، بلکه با انرژی و انگیزه به کارهایش ادامه دهد. البته واضح است ما کارهایی را که دوست داریم، بهتر از سایر کارها به نتیجه می‌رسانیم. پس سعی کنید کارهایی را در فهرست اقدامات خود قرار دهید که به آنها علاقه دارید؛ چون علاقه به انسان انرژی و انگیزه می‌دهد. وقتی این کار را انجام دادید حالا مطمئن باشید نوبت به غلبه بر احساسات منفی رسیده‌است. این کار نیز میسر نمی‌شود مگر با مرور نعماتی که در زندگی از آنها برخورداریم.