جعبه سیاه آشوب

جعبه سیاه آشوب

القای اعتراض‌ها برای دستیابی به حقوق اولیه بشری
مشروعیت‌زدایی از نظام؛ هدف‌ اصلی اتاق‌های فکر غربی
پروژه ناامیدسازی و بزرگنمایی مشکلات اقتصادی
مطالبه تشدید تحریم ‌های اقتصادی‌علیه ایران
تلاش برای دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای و استارلینک
فشار بر کشورهای غربی برای خروج از توافق هسته‌ای 
گشودن پرونده حقوق‌بشری  و  تضعیف سپاه پاسداران