مرگ به وقت درمان

مرگ به وقت درمان

در تقویم‌های جهانی امروز به نام روز جهانی ایمنی بیمار نام‌گذاری شده و قصور پزشکی هم از مهم‌ترین مواردی است که ایمنی بیمار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قصور پزشکی ازجمله مسائل اجتماعی در حوزه جامعه‌شناسی پزشکی و کارد پزشکی نوین است که سلامت بیماران را تهدید می‌کند و پیامدهای منفی برای بیماران، پزشکان و جامعه دارد.

سازمان جهانی بهداشت «ایمنی مراقبت سلامت» را یک نگرانی عمده جهانی می‌داند، چراکه 3تا16درصد بیماران بستری در سراسر جهان از آسیبی رنج می‌برند که نتیجه یکی از مداخلات پزشکی است. در ایران تشکیل پرونده و برخورد با شکایات قصور پزشکی از سال 65 انجام شده و تا سال75 در مجموع 3119شکایت از پزشکان صورت گرفته است. کل شکایت از کادر درمانی ارجاعی به سازمان پزشکی‌قانونی تهران در یک دهه باشد سالانه‌ای معادل 95 درصد از 134 مورد در سال74 به 1270مورد در سال84 افزایش داشته است. در دهه90 این سیر افزایشی شدت گرفت و در سال 95 با رشد 27.2درصدی مواجه شد به طوری که شماره پرونده‌ها از 5670مورد سال94 به 7214مورد در سال95 رسید. قصه فراگیری کرونا و البته مواردی دیگر(همچون رسیدن هرم جمعیتی به نیازشان به درمان و افزایش مراجعه به مراکز درمانی) باعث شده این موارد طی سال‌های گذشته در ایران شیبی صعودی داشته باشد. سال گذشته بنا به آمار رسمی8850 مورد پرونده قصور پزشکی تنها در 9ماه ابتدایی سال گذشته گزارش شده که نسبت به سال1400 نزدیک به 12درصد افزایش داشته است. ۳درصد اقدامات درمانی در دنیا منجر به شکایت و تشکیل پرونده می‌شود. در کشور ما این آمار ۶هزارم درصد است که این رقم در استان‌های کشور باهم متفاوت است. در این میان آمارهای عجیبی هم پیش روی ماست، یکی از آنها این‌که سومین علت مرگ و میر در آمریکا را قصور پزشکی تشکیل می‌دهد. اما ذکر این نکته در فهم و تحلیل درست این آمار ضروری است که بدانیم تعاریف متفاوتی از خطای پزشکی در کشورهای مختلف وجود دارد. به این معنا مرگ به دلیل دیر رسیدن آمبولانس در کشور آمریکا در رتبه قصور پزشکی دسته‌بندی می‌شود در حالی که در ایران چنین استانداردی وجود ندارد.