دستگیری دزد بدشانس

دستگیری دزد بدشانس

سارق بدشانس هنگام فرار از بیمارستان به داخل مقر پلیس پرید و در آنجا دستگیر شد. او بعد از آزادی هنگام سرقت از مردی در اتوبوس، با تیزهوشی مالباخته دوباره دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، اوایل تابستان امسال مردی با حضور در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه 34 تهران با طرح شکایتی گفت‌: سوار اتوبوس بی‌آرتی بودم که در شلوغی جمعیت سه مرد مدام می‌گفتند هل ندهید، یکی از آنها به من نزدیک شد که با تکان‌های مسافران رویم افتاد و درایستگاه بعدی وقتی آنها پیاده شدند، فهمیدم گوشی‌ام سرقت شده واز آنها شکایت دارم. با دستور قضایی تحقیقات ماموران پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران آغاز وماموران با شکایت‌های مشابه سرقت گوشی در اتوبوس‌های بی‌آرتی و ایستگاه‌های مترو روبه‌رو شدند. تحقیقات ادامه داشت تا این‌که دو روز پیش مردی به پلیس110 زنگ زد و گفت: در داخل اتوبوس بی‌آرتی مردی هل می‌داد و می‌گفت هل ندهید و یکدفعه دیدم دست او نزدیک جیبم است که خودم را جمع‌وجور کردم و یک ایستگاه جلوتر پیاده شد. بعد از او پیاده شدم و پی به سرقت گوشی‌ام بردم. متهم را شناسایی و با کمک عابران دستگیرش کردم. 
میلاد، متهم پرونده نیز در اظهاراتش گفت: تابه‌حال چند بار به‌خاطر گوشی‌قاپی دستگیر و زندانی شدم. آخرین بار درهنگام فرار پایم شکست و ماموران مرا به بیمارستان بردند. سه روز آنجا بودم و بعد با پوشیدن لباس پزشک فرار‌کرده و خود را به ساختمان کناری بیمارستان رساندم اما از شانس بدم آنجا مقر پلیس بود و گرفتار شدم. شش‌ماه قبل محکومیتم پایان ‌گرفت و آزاد شدم. رفتم سراغ دو بچه‌محل سابقم و گروه جدیدم را تشکیل دادم و با آنها گوشی‌ها را سرقت کرده و از طریق دو مشاوراملاک در شهریار‌می‌فروختیم.  
در ادامه همدستان متهم و خریداران اموال سرقتی دستگیر‌شدند.