مرگ تلخ پسر دانش‌آموز زیر بار میلگرد

مرگ تلخ پسر دانش‌آموز زیر بار میلگرد

پسر دانش‌آموز  در مسیر بازگشت از مدرسه به خانه بر اثر خالی شدن بار میلگرد کامیون رویش، جان باخت.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، ظهر یکشنبه پنجم آذر امسال یکی ازماموران انتظامی در تماس با بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران او را در جریان مرگ پسر12ساله دانش‌آموز درمحله پیروزی پایتخت خبر داد. بررسی‌ها نشان داد پسر 12ساله دانش‌آموز که لباس مدرسه بر تن داشت درحال عبور ازخیابان بوده که بار میلگرد کامیونی روی او ریخته و باعث مرگش شده‌است. ماموران سراغ راننده کامیون رفتند اما او در محل حضور نداشت و به نظرمی‌رسید از ترس فرار کرده است.  
درادامه با بررسی کیف پسر دانش‌آموز، هویت اوشناسایی شد وماموران دریافتند او درهمان محله زندگی می‌کند که خانواده‌اش شناسایی شدند و با حضور درمحل، هویت پسرشان را تایید کردند. ‌
محسن اختیاری، بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت: بعد از این حادثه مرگبار، پلیس به دنبال راننده خاطی بود که ساعاتی بعد راننده به دلیل عذاب وجدان به کلانتری رفت و تسلیم شد‌. او در جریان تحقیقات اولیه گفت که هنگام خالی کردن بار محموله میلگرد برای ساختمان نیمه‌کاره، ناگهان میله‌ها ریزش کرده و تصور نمی‌کرده کسی آن اطراف باشد. با مشاهده جسد پسر دانش‌آموز زیر میلگردها، از ترس فرار کرده اما بعد از چند ساعت به دلیل عذاب وجدان به کلانتری آمده و تسلیم شده است.