مناطق آزاد، بهشت سرمایه‌گذاری

مناطق آزاد، بهشت سرمایه‌گذاری

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران بهترین نقاط برای سرمایه‌گذاری و درواقع بهشت سرمایه‌گذاری است.

حجت‌ا... عبدالملکی با اشاره به این‌که این مناطق پنج خصوصیت را یکجا دارند، اضافه کرد: هزینه تولید پایین، وجود زیرساخت‌های نسبتا خوب، دسترسی به بازارهای جهانی، بهتر بودن شاخص سهولت کسب و کار و در نهایت معافیت مالیاتی و گمرکی، مزیت‌هایی است که مناطق آزاد دارد. عبدالملکی با اشاره به این‌که رویکرد معرفی این مناطق درداخل کشور وخارج را دردستور کارقرار داده‌ایم، بیان کرد: از ابتدای سال‌جاری روند اطلاع‌رسانی و تشریح فرصت‌ها را شروع کردیم و خوشبختانه امسال شاهد هستیم که در شش‌ماهه‌اول سال‌جاری، بالغ بر ۴۳۰ هزار میلیارد تومان تقاضای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اتفاق افتاده است.

ایران، شاهراه حوزه خلیج‌فارس و خزر
مدیرکل ترانزیت بنادر و دریانوردی گفت: طی مذاکراتی که با کشورهای جنوبی حاشیه خلیج‌فارس انجام شد این کشورها خواهان ترانزیت از مسیر ایران به کشور روسیه هستند و ایران پل ارتباطی محسوب می‌شود. خسرو سرایی افزود: کریدور شمال - جنوب صرفا به این کشورها محدود نخواهد بود. البته در داخل کشور حمل‌و‌نقل چندوجهی داریم. به‌هر حال موضوع ترانزیت بحثی چندوجهی و نیازمند هماهنگی گسترده است. در حمل‌و‌نقل باید داده‌ها و اسناد به‌صورت تبادل الکترونیک جابه‌جا شود و قطعا اگر نگاه لجستیکی در کشور جا بیفتد، توسعه در این بخش به‌سرعت خواهد بود. سرایی خاطرنشان کرد: تعرفه‌ها در چابهار رقابتی است و بیش از سهم سال گذشته در این بندر، فعالیت دریانوردی داریم. هندی‌ها در فاز یک بندر چابهار حضور دارند البته این مانع حضور بقیه شرکت‌ها و کشورها در فازهای بعدی سرمایه‌گذاری چابهار نیست و آماده جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستیم. نقش فعال هند و روسیه در کریدور شمال - جنوب به تسهیلاتی که ما برای آنها فراهم می‌کنیم، مرتبط است. هر‌چه تسهیلات در کریدور شمال - جنوب فراهم کنیم، کشورهای ذی‌نفع ترجیح بیشتری برای استفاده از مسیر دارند.