حق با شماست

حق با شماست

#آسفالت – گوی‌آبادی
صباحی از تهران:

آسفالت خیابان گوی‌آبادی واقع در محله ظفر بسیارخراب است و نیاز به روکش مجددوترمیم دارد. شهرداری منطقه اقدام‌عاجل کند.

#تخفیف - البسه
ابراهیمی از تهران: 

آیا میزان سود در لباس‌‌فروشی‌ها مشخص و تحت نظارت مسئولان است؟ بر چه اساسی بعضی از این فروشگاه‌ها تخفیفات 50‌درصدی می‌دهند؟ مگر قبل از تخفیفات، چه مقدار سود از مشتریان دریافت می‌کردند که حاضرند اجناس را این همه زیر قیمت بفروشند؟

#کارتخوان - نانوایی
شهروندی از تهران:

 بسیاری از نانواها کارتخوان هوشمند را در اختیار مشتری قرار نمی‌دهند و به همین علت قیمت‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند و همراه نان یک نایلون نیز اضافه می‌کنند. چرا به این تخلفات رسیدگی نمی‌شود؟ 

#الگوریتم - بورس
علوی از تهران:

مدیران بورس اوراق بهادر ادعای معاملات با الگوریتم را کمتر از یک درصد می‌دانند، این در حالی است که تابلو معاملات این موضوع را تایید نمی‌کند. اگر حرف مسئولان بورس درست است بهتر است معاملات الگوریتمی را با رنگ خاص نشان دهند. 

#میدان - امام رضا‌(ع)
قریشی از تهران:

با توجه به مسدود شدن میدان امام رضا‌(ع) درمحله سبلان، دسترسی به اتوبان شهید صیاد شیرازی برای خودروهایی که از سبلان وارد می‌شوند سخت شده‌است. بهتر است به جای مسدود کردن این میدان، یک پل رو گذر نصب شود.