روزی روزگاری طهران

روزی روزگاری طهران

روایت یک داستان در دل تاریخ از کسی بر می‌آید که هم به تاریخ آشنا باشد و هم ساختار روایت را بشناسد.

حسن هدایت با آثار پیش از این رمان ثابت کرده به هر دو حوزه اشراف و آشنایی خوبی دارد. رمان‌ «میدان توپخانه» تازه‌ترین اثر حسن هدایت پس از رمان‌های «روزی روزگاری در طهران»، «وقایع‌نگاری یک لات چاقوکش» و «آگراندیسمان» است که پیش از این توسط نشر گستره منتشر شده بود. میدان توپخانه تازه‌ترین اثر این نویسنده سرگذشت مردمان عادی در این میدان تاریخی است. میدان توپخانه سال‌های طولانی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین میدان تهران بود و تمام حوادث کشور در این میدان یا اطراف آن اتفاق می‌افتاد یا نمود داشت. این کتاب تنها سرگذشت یک میدان نیست، بلکه روایت زندگی غم‌ها، شادی‌ها، عشق‌ها و سرنوشت مردمی است که در این میدان و اطرافش زندگی می‌کردند. داستان روایتی زنانه دارد؛ زن‌هایی با عقاید و تقدیرهای مختلف که زندگی‌شان باحوادث میدان توپخانه گره‌خورده است. رمان ساختاری چندلایه دارد وازپنهان‌ترین رازهای زندگی شخصیت‌های داستان تا عینی‌ترین حوادث سیاسی و اجتماعی کشور را روایت می‌کند. هرچند میدان توپخانه یک رمان است اما تاریخ اجتماعی و سیاسی تهران در طول بیش از 60سال را نیزصادقانه وبدون پنهانکاری نشان می‌دهد.

نویسنده: حسن هدایت
نشر: گستره
سال انتشار: 1402
تعداد صفحه: 632