مشارکت سیاسی زنان  مهم و تاثیرگذار

مشارکت سیاسی زنان مهم و تاثیرگذار

وقتی از مشارکت سیاسی زنان صحبت می‌شود شاید خیلی‌ها تصور کنند این مشارکت لزوما به معنای آن است که تعداد بیشتری از زنان در انتخابات‌های مجلس یا شورای شهر و امثال آن کاندیدا شوند.

این در حالی است که به‌رغم بیشتر بودن آمار مردان برای کاندیدا شدن و سهم بیشتری که مردان سیاستمدار از کرسی‌های تصمیم‌گیری سیاسی در کشور ما و در تمام کشورهای دنیا دارند، زنان می‌توانند مشارکت و فعالیت‌های سیاسی بیشتری نسبت به مردان داشته باشند.
برای درک بهتر این ماجرا کافی است تا به نظام‌های خانوادگی و زندگی شخصی و تجربه زیسته خودمان نگاهی بیندازیم تا نقش مهم و اثرگذاری قابل‌توجه زنان در تصمیم‌های خانوادگی یا تصمیم‌های کلانی را که در سطوح فرهنگی و اجتماعی گرفته می‌شود، متوجه شویم. بر این اساس زنان گرچه به لحاظ جمعیتی نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند اما از منظر تاثیرگذاری می‌توانند نیمه دیگر جامعه یعنی مردان را تحت تاثیر قرار دهند، همچنان‌که در کانون خانواده اغلب تصمیم‌گیری‌های مهم و کلان با راهنمایی و نگاه ظریف و در عین حال جامع‌نگر زنانه مادران خانه به سرانجام می‌رسد. بر این اساس زنان شاید به‌واسطه ویژگی‌های روحی‌شان دل‌شان نخواهد به شکل مستقیم در عرصه سیاست ورود پیدا کنند اما به شکل غیر‌مستقیم در مباحث و مسائل سیاسی مشارکتی تاثیرگذار دارند و می‌توانند در سرنوشت سیاسی جامعه خودشان به‌شدت تاثیرگذار باشند. در مسأله انتخابات‌ها هم زنان به‌عنوان نیمی از بدنه جامعه حق رای و مشارکت سیاسی دارند و علاوه بر آرای خودشان می‌توانند اعضای خانواده را هم برای شرکت در انتخابات تشویق کنند.

مهدی نیک ضمیر   |   گروه جامعه