سبدمعیشت، مبنای افزایش دستمزدکارگران

عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با «جام‌جم» پیشنهاد داد

سبدمعیشت، مبنای افزایش دستمزدکارگران

دستمزد کارگران دراسفندماه یکی ازپرچالش‌ترین تصمیمات دولت‌‌هاست که همیشه با چانی‌زنی‌های نمایندگان کارگری و کارفرمایان همراه است.تعیین دستمزد کارگران برای سال1403 را شاید بتوان یکی از پرچالش‌ترین دستمزدهای دهه گذشته دانست‌؛ چرا که وعده‌های دولت برای جبران مشکلات معیشتی کارگران از طریق سبدهای کالایی و...تقریبا عملیاتی نشد وعدم ترمیم دستمزد کارگران در میانه سال1402 باعث عقب‌ ماندن این قشر ازسطح تورم عمومی جامعه و مشکلات عدیده معیشتی برای آنها شده است.

جام‌جم در راستای تشریح مشکلات دستمزد کارگران و آخرین وضعیت روند بررسی دستمزد در جلسات شورای عالی کار، گفت‌وگویی با محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار انجام داده است که در ادامه می‌خوانید. 
 
درخصوص آخرین وضعیت جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، توضیحی ارائه بدهید‌؛ چرا این جلسات تاکنون برگزار نشده است؟
امسال هنوز جلسات و مذاکرات مزدی شورای عالی کار آغاز نشده اما قرار است اولین جلسه تعیین دستمزد امروز برگزار شود. علت این‌که در این جلسات تاکنون به موضوع دستمزد پرداخته نشده این است که قبلا تعیین مزد منطقه‌ای مطرح شده بود و به همین خاطر تمام رایزنی‌ها در جهت لغو این مسأله صورت گرفته بود‌؛ خوشبختانه در جلسه قبلی، تعیین مزد منطقه‌ای برای کارگران منتفی شد اما هنوز در باره میزان افزایش دستمزد کارگران، جلسه‌ای تشکیل نشده است. 
 
پیشنهاد کارگران افزایش دستمزد کارگران براساس نرخ رشد تورم یعنی 43‌درصد است اما آیا دولت و نمایندگان کارفرمایی زیر بار این افزایش دستمزد خواهند رفت؟
این‌که با «درصد»، حقوق کارگران را تعیین کنیم روش غلطی است‌؛ درصدها شکم کارگران را سیر نمی‌کند و باید سراغ اعداد و ارقامی برویم که عقب‌ماندگی حقوق کارگران در سال گذشته را جبران کند. مزد کارگران باید به اندازه‌ای باشد که معیشت آنها را تأمین کند‌؛ حتی اگر 50 درصد هم حقوق کارگران افزایش پیدا کند باز هم رقم نهایی به اندازه سبد معیشتی کارگران در سال 1402 هم نیست‌؛ چرا که تورم سال قبل بسیار بیشتر از مزد کارگران بوده و باید مزد کارگران به رقمی برسد که در زندگی کارگر تأثیر داشته باشد و سال قبل را نیز جبران کند.  تورم سال گذشته 43 درصد شد که این درصد فقط 5 تا 6 میلیون افزایش دستمزد به دنبال دارد‌؛ افزایش 5 تا 6 میلیونی حقوق کارگران را به اندازه هزینه‌های سبد معیشت کارگران در سال 1402 تأمین می‌کند و باز هم مزد کارگر در سال 1403 جوابگوی هزینه‌های معیشتی آنها نیست. 
 
سال گذشته وعده‌هایی مبنی بر ترمیم دستمزد کارگران داده شد و درنهایت حقوق کارگران به امید کمک‌های دولتی افزایش اندکی داشت‌ اما هیچ‌کدام ازوعده‌ها محقق نشد‌؛آیا امسال نمایندگان کارگران درشورای عالی کارزیربار وعده‌های این‌چنینی خواهند رفت؟
سال گذشته وزیر اقتصاد وعده کنترل تورم و رسیدن به عدد 20 درصد را داد و اعلام کرد که اگر تورم از این میزان بالاتر رفت، از طریق بسته‌های معیشتی یا ترمیم دستمزد، اختلاف مزد کارگران را جبران خواهد کرد‌ اما متأسفانه به رغم افزایش تورم به 43 درصد، وعده‌های وزیر اقتصاد درباره کارگران عملیاتی نشد و همین مسأله باعث کاهش شدید توان خرید کارگران شد‌؛ سال گذشته شاهد پسرفت شرایط معیشتی و اقتصادی کارگران بودیم به همین دلیل امسال دیگر نمایندگان کارگری زیر بار وعده‌های نسیه نخواهند رفت و افزایش حقوق کارگران باید واقعی باشد. 

سبد هزینه، محور اصلی جلسه شورای عالی کار
تاکنون برای مزد1403جلسه‌ای برگزار نشده وروزسه‌شنبه به همین موضوع پرداخته می‌شود‌؛ طبیعتا باید کمیته مزد عدد هزینه زندگی را محاسبه کندوبه اتفاق نظر برسدوسپس می‌توان‌ روی افزایش حقوق کارگران صحبت کرد.درسال1402بعداز چانه‌زنی‌های زیاد در‌نهایت نرخ سبد معیشت در خوشبینانه‌ترین حالت،حدود 14میلیون تومان نرخ‌گذاری شدکه اگربخواهیم با توجه به تورم اعلامی از سوی رسانه‌ها یعنی 43‌درصد برای سال جاری،هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری را محاسبه کنیم به رقمی حدود 20‌میلیون تومان خواهیم رسید‌؛ یعنی حداقل حقوق کارگران باید 20 میلیون تومان باشد تا قدرت خریدشان درسطح قبلی حفظ شود و اگر بخواهیم معیشت آنها را بهبود ببخشیم باید بالاتر از 20 میلیون تومان به دستمزد کارگران افزوده شود.این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است وتاکید می‌کنم که رقم واقعی وملموس بسیاربالاتراز۲۰‌میلیون تومان خواهد بود.سال گذشته هم نمایندگان کارگری تاکید داشتند سبد معیشت واقعی بالاتر از۱۴‌میلیون تومان است‌ اما درهرحال، هرجورمحاسبه کنیم امسال سبد معیشت بالای ۲۰‌میلیون تومان است. 

سیده راضیه طاهریان - گروه اقتصاد