تبادلات برقی ایران و ازبکستان از مسیر ترکمنستان

تبادلات برقی ایران و ازبکستان از مسیر ترکمنستان

وزیر نیرو با بیان این‌که ایران با بیشتر کشور‌های همسایه تبادلات برقی دارد بر تبادلات برقی ایران و ازبکستان ازمسیر ترکمنستان وتقویت روابط دربخش‌های مختلف اقتصادی تأکید کرد.

علی اکبر محرابیان در دیدار با جورابگ میرزا محموداف، وزیر انرژی ازبکستان افزود: در پی مذاکرات متعدد رؤسای جمهور دو کشور مقرر شد همپای روابط فرهنگی، تاریخی و سیاسی، روابط اقتصادی بین دو کشور ارتقا یاید.  محرابیان با بیان این‌که ازبکستان کشور بزرگی است و ظرفیت‌های همکاری بسیار زیادی بین دو کشور وجود دارد، تصریح کرد: ساخت نیروگاه‌های حرارتی، برقابی و استفاده از ظرفیت خدمات فنی و مهندسی ازجمله موضوعات مطرح شده برای توسعه روابط بین دو کشور بود. وزیر نیرو گفت: این مذاکرات را پیگیری می‌کنیم تا به طرح‌های متعددی برای دو کشور تبدیل شود. محرابیان با تأکید بر این‌که ایران با بیشتر کشور‌های همسایه به‌ویژه ترکمنستان تبادلات برقی دارد، بیان کرد: تبادلات برقی ایران و ازبکستان از مسیر ترکمنستان یکی از محور‌های اصلی این دیدار بود که ظرفیت انجام این کار وجود دارد و مقرر شد تیم‌های دو کشور درخصوص بحث‌های فنی و حقوقی این موضوع وارد مذاکره شوند تا بتوانیم با استفاده از این ظرفیت‌ها روابط اقتصادی بین دو کشور را توسعه دهیم. وزیر نیرو ادامه داد: اوج مصرف در کشور ایران با اوج مصرف در کشور ازبکستان متفاوت است، به عبارتی زمانی‌که ما برق مازاد داریم، می‌توانیم آن‌را به کشور ازبکستان صادر کنیم و در تابستان که نیاز به برق بیشتری داریم، می‌توانیم برق مازاد ازبکستان را به کشور وارد کنیم.