تراز مثبت تجاری مناطق آزاد

تراز مثبت تجاری مناطق آزاد

حجت‌ا... عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد: حدود ۱۸میلیارد دلار صادرات مناطق آزاد بوده که با توجه به مصرف حدود چهار میلیارد دلار در این مناطق، تراز تجاری حدود ۱۴میلیارد دلار مثبت است. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه در مناطق آزاد جذب شده است. 

تأمین فولاد نهضت ملی مسکن 
محمدرضا مهدیار اسماعیلی، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن: صندوق ملی مسکن برنامه‌ای را برای خرید تا یک میلیون تن فولاد برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن طراحی کرده است. برای خرید ۹۰ هزار تن فولاد مورد نیاز پروژه‌های این طرح ۲۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. 

تغییر درجه‌بندی انرژی کالا‌ها
محمد‌مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
در آخرین جلسه‌ا‌ی که با حضور تولیدکنندگان کالا و دستگاه‌های دولتی برگزار شد، مقرر شد تولیدکنندگان رسما اعلام کنند سالانه چه میزان کالا با درجات A و B انرژی می‌توانند تولید کنند. درجه‌ای که امروز به نام A شناخته شده، سال آینده به درجه G تغییر خواهد کرد.