printlogo


تجربه جهانگردان برای مخاطبان شبکه دو روایت می‌شود

«سندباد» نام یکی از تازه‌ترین تولیدات شبکه دوی سیماست که با هدف آشنایی مخاطبان ایرانی با کشورهای مختلف جهان از دریچه روایات و بازگویی تجربه‌های جهانگردان سایر کشورها از ایران و همچنین ایرانیان ساکن کشورهای دیگر تهیه شده‌است.یکی از اهداف برنامه سندباد، پرداختن به موضوعات مختلف کشورهای متفاوت در حوزه فرهنگ و سبک زندگی در فرمی جدید و متنوع شامل بخش‌های گوناگونی چون گفت‌وگو، مصاحبه، گزارش، مستند و مناظره است.محور اصلی این برنامه گفت‌وگو با جهانگردان و گردشگران خارجی و ایرانیانی است که به نحوی تجربه زیست یا ارتباط با خارج از کشور را داشته‌اند. پرداختن به موضوعات مختلف در حوزه سبک زندگی و همچنین جزئیات مغفول مانده در این حوزه از رویکردهای مهم برنامه محسوب می‌شود.همچنین ارتباط بدون میانجی و مستقیم با شرح زندگی مسافران از فرهنگ‌های مختلف و شنیدن روایات و تجربیات بی‌واسطه آنان تصویری واقعی و بدون کژتابی‌های نشأت گرفته از شبکه‌های مجازی و رسانه‌های خبری را به‌دست می‌دهد.برنامه سندباد هر هفته دوشنبه حوالی ساعت 22 و 30 دقیقه از شبکه دوم سیما پخش خواهد شد.