printlogo


تحقق رشد متوازن و توسعه فراگیر از اهداف سفرهای استانی
همزمان با حضور رئیس‌جمهور و هیات دولت در استان کرمان، عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون با حضور در میز خدمت، تحقق رشد متوازن و توسعه فراگیر را از اهداف سفرهای استانی دانست.

محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: برای خدمت به مردم خستگی، کاهلی، بی‌انگیزگی، ضعف و سستی معنایی ندارد، یک لحظه کوتاهی ما ممکن است موجب آسیبی جبران ناپذیر به شخص،جامعه و کشور شود.
ایرانی خاطرنشان کرد: حضور پر خیر و برکت دولتمردان در اقصی نقاط کشور خصوصاً مناطق کمتر برخوردار موجب رشد متوازن و توسعه فراگیر می‌شود.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون افزود: نقش بانک ها به‌عنوان تامین کننده منابع مالی مورد نیاز در پروژه ها و طرح های مولد بسیار حائز اهمیت و غیر قابل انکار می باشد.
 ایرانی گفت: استان کرمان به عنوان قطب صنعتی جایگاه قابل توجهی دارد و سرمایه گذاری در بنگاه های کوچک، متوسط و زودبازده از اهداف بانک توسعه تعاون می‌باشد. وی اشاره کرد: ایجاد اشتغال، توجه به شرکت های دانش بنیان و حرکت در مسیر بازدهی اقتصادی طرح های موجودمی تواند کمک قابل توجهی به توسعه اقتصادی استان کرمان نماید.
همچنین عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در سفر استانی دولت سیزدهم به استان کرمان در بدو ورود به غبار روبی و زیارت گلزار شهدا و سردار سلیمانی سید الشهدا مقاومت ایران رفت.