آخرین کتاب حسن ذوالفقاری منتشر شد

آخرین کتاب حسن ذوالفقاری منتشر شد

کتاب «بحرطویل عامیانه و بحرطویل‌‌سرایان» اثر حسن‌ذوالفقاری و مسلم نادعلی‌زاده به‌تازگی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

حسن ذوالفقاری، پژوهشگر، استاد ادبیات و زبان فارسی دانشگاه که ۱۸تیر امسال درپی ایست‌قلبی درگذشت آثار و تالیفاتی درباره زبان‌فارسی، فرهنگ پهلوانی و جوانمردی در ایران‌باستان و ایران پس از اسلام، اشعار و متون نسخ خطی، عاشورا، ضرب‌المثل‌ها، فرهنگ‌عامه، اشتباهات رایج زبان نگارش و ویرایش صحیح و … را در کارنامه دارد.
«بحرطویل عامیانه و بحرطویل‌سرایان» آخرین اثری است که از این ‌پژوهشگر ادبیات و فرهنگ عامه ایران منتشر می‌شود. معرفی او و مسلم نادعلی‌زاده در این ‌کتاب از بحرطویل، از این ‌قرار است که این قالب عامیانه فارسی از گونه‌ها و قالب‌های شعری برساخته شاعران عامه‌سراست و با بحرطویل عروضی تفاوت دارد. این گونه شعری غالبا در حوزه ادبیات شفاهی مطالعه می‌شود و بیشتر در میان مردم رواج دارد. ذوالفقاری و نادعلی‌زاده، کتاب پیش‌رو را برای استفاده علاقه‌مندان به حوزه‌های تاریخ مطالعات ادبی و قالب‌های شعری و نیز کسانی که در ژانرشناسی ادبی پژوهش می‌کنند نوشته‌اند./ مهر