افزایش ۴۵۰درصدی تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی

دکترعسکری با اشاره به عملکرد بانک مسکن تا پایان مهرماه سال جاری تصریح کرد:

افزایش ۴۵۰درصدی تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی

سرپرست بانک مسکن از رشد 450 درصدی پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی در این بانک خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا ، دکتر علی عسکری سرپرست بانک مسکن از اعطای بیش از 74هزار میلیارد تومان تسهیلات در این بانک طی هفت ماهه سال جاری خبر داد.
وی با بیان اینکه تا پایان مهرماه سال جاری مبلغ کل تسهیلات اعطایی بانک مسکن از 74هزار میلیارد تومان عبور کرده است، بیان داشت: تسهیلات اعطایی در مقایسه با مبالغ اعطایی طی دوره مشابه سال گذشته معادل 6.199درصد افزایش داشته است.
سرپرست بانک مسکن افزود: تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی بانک مسکن طی هفت ماهه سال جاری بیش از 45 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با نوع تسهیلات اعطایی در دوره مشابه سال گذشته معادل 5.452درصد افزایش داشته است.
دکتر عسکری میزان تسهیلات اعطایی در بخش‌های مختلف بانک مسکن را رو به رشد خواند و گفت: در بخش جعاله طی هفت ماهه سال جاری مبلغ 3 هزار و 300 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 60.6درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وی تسهیلات پرداختی بانک مسکن در بخش خرید سال1401 تا پایان مهرماه را بیش از 8هزار و 600 میلیارد تومان بیان کرد که این تسهیلات در بخش‌های مسکن و غیر مسکن پرداخت شده است.
همچنین سرپرست بانک مسکن از افزایش معادل 5.105درصدی پرداخت تسهیلات خرید(بخش‌های مسکن و غیر مسکن) این بانک در مقایسه با سال گذشته خبر داد.