صدرنشینی «کت چرمی» و «شهر هرت»

صدرنشینی «کت چرمی» و «شهر هرت»

فیلم‌های سینمایی «کت چرمی» و شهر هرت» که از ۱۷ خرداد ماه روی پرده سینما‌های سراسر کشور رفتند، در کمتر از یک هفته صدرنشین گیشه سینما شدند.

سینمای ایران این هفته در‌مجموع ۱۶ میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۶۵۸ هزار  فروش داشت که این آمار روند نزولی داشته است.
فیلم کمدی «فسیل» به تهیه‌کنندگی سید‌ابراهیم عامریان و کارگردانی کریم امینی از ۲۴ اسفند روی پرده سینما‌های کشور رفت. فسیل این هفته با فروش ۲۲۳ هزار بلیت به ارزش ۹ میلیارد و ۱۷۷ میلیون تومان همچنان در صدر جدول فروش سینما‌ها قرار گرفته است.
«آهنگ دو نفره» کاری از آرزو ارزانش است که با فروش ۴۱ هزار بلیت به ارزش یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون تومان در رتبه دوم جدول فروش قرار گرفته است.
شهر هرت کاری از کریم امینی است که با فروش ۲۹ هزار بلیت سینما توانست یک میلیارد و ۵۸۴ میلیون تومان بفروشد و در رتبه سوم جدول فروش سینما‌ها قرار گیرد.
کت چرمی کاری از حسین میرزامحمدی تنها در سه روز صدر‌نشین گیشه سینما شد و با فروش 9000 بلیت به ارزش ۵۴۳ میلیون تومان در رتبه پنجم جدول فروش سینما‌ها قرار گرفت.