محكومیت یاسین رامین  در دادگاه بدوی

محكومیت یاسین رامین در دادگاه بدوی


حكم یاسین رامین در پرونده شیرخشك‌های آلوده وارداتی صادر شد.براساس پیگیری‌های انجام شده مشخص شد كه حكم وی در دادگاه بدوی ۱۷ سال محكومیت است و در صورت تایید نهایی، آنچه اجرایی خواهد شد حكم حبس به مدت هفت سال است.براساس قانون در زمانی كه متهم از سوی دادگاه به چند جرم محكوم شده و مجازات برایش تعیین شود، تنها مجازات اشد (بالاترین محكومیت) اعمال می‌شود. همچنین دادگاه وی را به رد مال یك تا دو میلیون‌یورو محكوم كرده است./ فارس