خطر مرگ قلبی ناگهانی با مصرف غذاهای سرخ‌کرده

خطر مرگ قلبی ناگهانی با مصرف غذاهای سرخ‌کرده

نتایج تحقیقاتی جدید نشان می‌دهد بین رژیم‌های مختلف غذایی و خطر مرگ قلبی ناگهانی ارتباط وجود دارد. در مطالعه حاضر محققان دریافتند افرادی که از رژیم‌غذایی مدیترانه‌ای پیروی می‌کنند و بیماری عروق کرونر ندارند از سلامت قلبی بیشتری برخوردارند اما افرادی که از رژیم‌های شامل غذاهای سرخ‌کرده و نوشیدنی‌های شیرین پیروی می‌کردند بیشتر در معرض خطر مرگ ناگهانی قلب بودند. در یک مطالعه جدید، محققان ارتباط مثبتی بین رژیم‌غذایی شامل غذاهای سرخ‌کرده و نوشیدنی‌های شیرین و مرگ ناگهانی قلب پیدا کردند. به گفته این محققان فرد می‌تواند با تغییر رژیم‌غذایی، سلامت قلب خود را بهبود بخشد. متخصصان پیشنهاد می‌کنند که مردم از انواع میوه‌ها و سبزیجات، لبنیات کم‌چرب، غلات کامل، انواع پروتئین‌ها و چربی‌های اشباع‌نشده استفاده کنند. تحقیقات نشان‌داده رژیم‌غذایی مدیترانه‌ای که بر حبوبات، سبزیجات، میوه‌ها، ماهی و غلات متمرکز است، می‌تواند در برابر بیماری‌های قلبی-عروقی نقش محافظتی داشته باشد./مهر