آمار

آمار

نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های انشعابی خورشیدی با ظرفیت کمتر از ۲۰‌کیلووات، با افزایش ۲۰‌درصدی از 14.560ریال به 17.500ریال و نیروگاه‌های خورشیدی بین ۲ تا ۲۰۰‌کیلووات با افزایش ۳۰‌درصدی از 12.740ریال به 16.500ریال افزایش یافته است.

تجهیز ۹۹درصد واحدهای نانوایی به کارتخوان
محمدحسن جلالی، مدیرکل هماهنگی و نظارت آرد و نان بازرگانی دولتی گفت: بنابر آمار تاکنون ۹۹درصد واحدهای نانوایی به کارتخوان مجهز شده‌اند و یک درصد مشکل مالکیتی دارند. وی با بیان این‌که عملیات فازبندی اجرای طرح هوشمندسازی در هیچ‌یک از استان‌ها کامل نشده است، افزود: با اجرای طرح هوشمندسازی واحدهای نانوایی تغییری در سهمیه ایجاد نشده و تنها جابه‌جایی در سهمیه واحدهای کم فعالیت اتفاق افتاده است. مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور آرد و نان بازرگانی دولتی گفت: تا زمانی که طرح هوشمندسازی به طور کامل اتفاق نیفتد، نمی‌توان درصدی از صرفه‌جویی آرد و گندم اعلام کرد. جلالی گفت: با اجرای طرح هوشمندسازی تغییری در قیمت نان برای مصرف‌کننده ایجاد نمی‌شود و مابه‌التفاوت قیمت یارانه‌ای و تمام‌شده توسط دولت به نانوایی‌ها پرداخت می‌شود.