اشتراک رسانه ملی و نماز جمعه به لحاظ ارتباطات اجتماعی

اشتراک رسانه ملی و نماز جمعه به لحاظ ارتباطات اجتماعی

پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه تعامل صدا و سیما و ائمه جمعه، همکاری درون خانوادگی است، گفت: جنس رسانه ملی و نماز جمعه به لحاظ ارتباطات اجتماعی با هم یکی است.

وی با اشاره به این‌که ارتباط رسانه ملی با مخاطب از طریق واسطه و ارتباط منبر با مخاطب بی‌واسطه است، سخت‌ترین و غیر‌مؤثرترین نوع ارتباط را ارتباط با واسطه دانست و افزود: ارتباطی که نماز جمعه با مخاطب برقرار می‌کند، ارتباطی مبتنی بر اعتماد حداکثری مخاطب به فرستنده است. وی با بیان این‌که در بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها، رابطه بین مخاطب و فرستنده پیام برقرار نیست، گفت: امتیازاتی که نماز جمعه نسبت به رسانه‌های مبتنی بر واسطه دارد، بسیار بیشتر از رسانه ملی است؛ اما صدا و سیما با توجه به جایگاه و موقعیت خود در جامعه، امتیاز پوشش گسترده و استفاده از فناوری‌های نوین در انتقال پیام را دارد. جبلی در ادامه اهمیت و اعتبار منبع خبر را مورد تأکید قرار داد و با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین عناصری که در رسانه ملی به دنبال آن هستیم اعتبار منبع است، تصریح کرد: باید اعتبار رسانه ملی به نقطه‌ای برسد که مخاطب به آن اعتماد کامل داشته باشد و انتظاراتش از این طریق برآورده شود؛ گرچه رسیدن به این نقطه بسیار سخت است اما تمام تلاش‌مان را در این زمینه به کار خواهیم بست.