پیامدهای رهبری ضعیف جمهوریخواهان

پیامدهای رهبری ضعیف جمهوریخواهان

 معمولا در هر دوره انتخابات کنگره آمریکا، یکی از ساده‌ترین کارها برای حزبی که اکثریت را به دست می‌آورد، انتخاب رئیس است.

غالبا این انتخاب از قبل انجام شده و همه فعالان سیاسی آمریکا می‌دانند چه کسی رئیس‌ مجلس نمایندگان یا سنا می‌شود و صرفا یک انتخابات صوری انجام می‌گیرد و نامزد ریاست در حالی که به دوربین‌ها لبخند می‌زند، منتظر نهایی شدن آرا و نشست خبری برای اعلام برنامه‌هایش است. اما فضای سیاسی آمریکا و معادلات سیاسی داخلی حزب جمهوریخواه، شرایط پیچیده‌تری را نسبت به معمول ایجاد کرده است. در انتخابات میاندوره‌ای کنگره که در آبان برگزار شد، جمهوریخواهان توانستند پیروزی شکننده‌ای نسبت به دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان کسب کنند و اکثریت این مجلس را به دست بگیرند. با توجه به سنت سیاسی که در آمریکا وجود دارد، انتظار می‌رفت کوین مک‌کارتی که از سال 2019، رهبری جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان را به‌عهده دارد به ریاست این مجلس برسد. گرچه این مسأله درنهایت محقق شد اما مک‌کارتی پس از 15جلسه رأی‌گیری توانست کرسی ریاست را در اختیار بگیرد. طولانی شدن انتخاب رئیس مجلس نمایندگان به‌دلیل اختلافات داخلی حزب جمهوریخواه است و مک‌کارتی با یک گروه مخالف قوی در حزب روبه‌روست که خواستار تغییرات در نحوه عملکرد مجلس نمایندگان هستند. گرچه او در برابر بسیاری از خواسته‌های آنها تسلیم شده اما همچنان از حمایت برخی از آنها برخوردار نیست.  وجود تفرقه میان جمهوریخواهان، توانایی‌شان را برای حکمرانی در این مجلس زیر سؤال برده و این مسأله باعث خوشحالی دموکرات‌هاست. تحلیلگران سیاسی معتقدند جمهوریخواهان از زمان پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، هیچ برنامه مشخصی برای ادامه فعالیت حزب ارائه نکرده‌اند و امیدوارند با استفاده از مسائلی چون تورم و ضعف‌های دولت بایدن و دموکرات‌ها در برخی عرصه‌ها، رقیب خود را در انتخابات بعدی شکست دهند اما انتخابات میاندوره‌ای کنگره نشان داد محاسبات‌شان چندان درست از آب درنیامده است.  

سعید سبحانی - گروه بین‌الملل