شاخص تولید و فروش بورسی‌ها در اوج

شاخص تولید و فروش بورسی‌ها در اوج

تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل‌های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به‌‌عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت استفاده می‌شود. اهمیت این شاخص به‌روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاست‌گذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می‌شود.

در آذر ماه1401، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی به بالاترین سطح در سال۱۴۰۱ رسیده است. در این ماه، شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 9.12 و 7.15درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش7.2 و 6.3 درصدی مواجه شده است. در این ماه رشته فعالیت خودرو و قطعات رکورد جدیدی به ثبت رسانده و شاخص تولید و فروش آن به ترتیب رشد 4.48 و 7.86 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کرده است. همچنین، شاخص تولید رشته فعالیت دارو به بالاترین سطح در دو سال اخیر رسیده و نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 6.25 درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 7درصدی داشته است. در آذرماه1401، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت ماشین‌آلات و تجهیزات روند صعودی خود در سال۱۴۰۱ را ادامه داده و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد 5.35 و 95 درصدی را ثبت کرده است. در آذرماه1401 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی رشد مثبت 0.2 درصدی را ثبت کرده و رشد نقطه به نقطه به 4.35 درصد رسیده است.
درنهایت، میانگین سالیانه شاخص قیمت هم در آذرماه1401 روند نزولی یک‌سال اخیر خود را ادامه داد و با ‍1.2 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 1.49 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه رشته فعالیت دارو همانند آبان ماه مجدد با افزایش قیمت مواجه بوده و نرخ رشد ماهیانه 3.9درصدی داشته است. شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی از اطلاعات ماهیانه 302 شرکت بورسی استخراج می‌شود و با توجه به این‌که این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار هم حرکتی مناسبی دارد، با دقت زیادی می‌تواند تحولات بخش صنعت و معدن کشور را به صورت ماهیانه رصد کند.