چهره‌های ایرانی مهره‌های انگلیسی!

ردپای نفوذ در تاریخ معاصر

چهره‌های ایرانی مهره‌های انگلیسی!

از آغاز سلسله قاجار، ردپای سیاست‌های انگلیس در ایران با هدف گرفتن امتیازهای تجاری، سیاسی و فرهنگی هر روز بیشتر از قبل شد و در ادامه توسعه یافت. در این دوره نسبتا طولانی، انگلیسی‌ها همواره با سیاست‌های استعماری خود توانستند برخی سیاستمداران را با خود همراه کنند و از این طریق به خواسته‌های خود برای نفوذ، اثرگذاری و جهت‌دهی سیاست‌های کلان برسند. داده‌نمای زیر تنها اشاره به برخی از مهم‌ترین چهره‌هایی دارد که با رابطه و البته مستقیم سیاست‌های آنها را در ایران پیاده کرده‌اند.

ا... ‌یارخان  آصف‌الدوله 
صدراعظم
دوره  فتحعلی شاه قاجار
مرتبط کلنل  شیل سفیر انگلیس

میرزاحسین‌خان سپهسالار
صدراعظم
دردوره ناصرالدین  شاه  قاجار

میرزاآقاخان نوری
صدراعظم
در دوره ناصرالدین  شاه  قاجار
قاتل امیرکبیر

میرزا ملکم خان
سفیر ایران در انگلیس
در دوره ناصرالدین  شاه  قاجار

میرزاحسن وثوق‌الدوله
صدراعظم، در  دوره احمدشاه قاجار

سیدضیاءالدین طباطبایی
درکودتای 1299 
روزنامه‌نگار و عامل اصلی انگلیسی‌ها
عامل اصلی روی کارآمدن رضاخان

رضا خان
نخستین شاه سلسله پهلوی(1404-132)

سیدحسن تقی‌‌زاده
از رجال سیاسی دوره قاجار و پهلوی
یکی از عوامل موثر در امضای قراردادهای استعماری با انگلیس

اردشیر ریپورتر
از عوامل اصلی  کودتای انگلیسی 1299 
از عوامل روی کارآمدن رضاشاه

محمود جم
یکی از نخست‌وزیران دوره رضاشاه
از  چهره‌های فعال  کمیته آهن

ارنست پرون
نفوذی سازمان اطلاعاتی انگلیس
دوست صمیمی محمدرضا پهلوی

شاپور ریپورتر
رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی
از اعضای  مطبوعاتی شبکه «بدامن»

علی جواهر کلام
نویسنده و پژوهشگر
از اعضای مطبوعاتی شبکه «بدامن»

نصرت‌ا...  معینیان
موسس شبکه جاسوسی مشترک  انگلیس و آمریکا به نام «بدامن» و رابط  محمدرضا پهلوی با انگلیس