تسهیلات بانک توسعه تعاون برای طرح‌های موثر در ایجاد هوای پاک و صرفه‌جویی در مصرف انرژی

تسهیلات بانک توسعه تعاون برای طرح‌های موثر در ایجاد هوای پاک و صرفه‌جویی در مصرف انرژی

3تسهیلات بانک توسعه تعاون برای طرح‌های موثر در ایجاد هوای پاک و صرفه‌جویی در مصرف انرژی بانک توسعه تعاون به معرفی شدگان صندوق ملی محیط زیست در زمینه طرح‌های موثر در ایجاد هوای پاک و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود اقلیم طبیعی تسهیلات پرداخت می‌نماید.

بانک توسعه تعاون در همکاری با صندوق ملی محیط‌زیست به طرح‌های تولید لامپ‌های کم‌مصرف، طرح‌های صرفه‌جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی، طرح‌های کشاورزی هیدروپونیک، طرح‌های اصلاح و افزایش راندمان تجهیزات نصب شده موجود برای چاه‌های کشاورزی، طرح‌های تولید سلول خورشیدی، طرح‌های نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی، هیدروژنی، گرمایش ژئوترمیک، نیروگاه‌های آب شیرین کن، تولید برق از پسماند و...)، طرح‌ها و فعالیت‌های آب شیرین کن و انتقال آب برای احیای اقلیم و آب های شیرین استان‌های مرکزی ایران، طرح‌های فرهنگ سازی مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت و طرح‌های حفظ جنگل ها و پوشش گیاهی مناطق مختلف تسهیلات پرداخت می کند.