تغییر روش کنکور، راهی برای کیفی کردن یک آزمون کمی 

تغییر روش کنکور، راهی برای کیفی کردن یک آزمون کمی 

ریشه اضطراب و استرس دانش‌آموزان در هنگام برگزاری کنکور خود آزمون است. در کنکور قدیم‌ اضطراب و استرس بیشتر از امروز بود.

کنکور یک ارزشیابی کمی است که ریشه‌های تاریخی و آموزشی دارد و بنیاد آن براساس ارزشیابی کمی گذاشته شده است اما نکته این ا‌ست که این آزمون در حالت کلی نمی‌تواند صددرصد میزان استعداد و توانایی دانش‌آموز را بسنجد. این باعث شده در بسیاری از کشورها نحوه آزمون تغییر کرده و آن را به شکل کیفی‌تر برگزار کنند اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، استرس و اضطرابی است که در زمان برگزاری کنکور بر دانش‌آموزان مستولی می‌شود و دلیل این استرس نیز به کمی بودن این آزمون برمی‌گردد .  متاسفانه نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که همه دانسته‌ها، مهارت‌ها، استعداد و هوش داوطلب به چهار ساعت آزمون و کنکور گره خورده و دانش آموز چهار سال آموزه‌های خودش را باید در این آزمون پیاده کند که در واقع ریشه استرس همین‌جاست. اما با وجود این، کشور با تغییر روال کنکور تلاش می‌کند این استرس را کم کند. در واقع تلاش می‌شود آزمون از حالت کمی خارج و تا حدودی کیفی شود.  برگزاری دو مرحله‌ای کنکور و تاثیر معدل بر نتیجه آن از جمله اقداماتی است که در آن تلاش شده تا این آزمون از حالت کمی خارج و کیفی‌تر شود. تجربه من به‌عنوان معلم و مطالعاتی که از کشورهای مختلف در خصوص برگزاری آزمون دارم، نشان می‌دهد هیچ‌کدام از این اقدامات نتوانسته ریشه استرس را به‌طور کامل از بین ببرد. چه بسا به دلیل این تغییر ساختار که ماندگار هم نیست، استرس افزایش پیدا کند. اما کنکور امسال یک مشکل عمده دیگر هم نسبت به سال‌های قبل داشته؛ این‌که مدتی است بحث تقلب در آزمون‌های نهایی به میان آمده که این ماجرا قوز بالا قوز شده و بچه‌هایی را که در این چند سال به‌شدت درس خوانده‌اند، بیشتر نگران کرده است. اینها باعث شده تعدادی از بچه‌ها یا قید کنکور را بزنند یا این‌که سراغ دانشگاه‌های پولی بروند.

رضا نیک نژاد - کارشناس آموزش و پرورش