3جنایت در کمتر از 36ساعت در پایتخت

3جنایت در کمتر از 36ساعت در پایتخت

سه تبعه افغانستان در مدت 36ساعت در سه جنایت جداگانه در پایتخت سه هموطن خود را به قتل رساندند. عامل یکی از قتل‌ها در محل درگیری دستگیر شد اما دو متهم دیگر متواری شدند.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، نخستین جنایت ساعت18جمعه هفتم مهر امسال به بازپرس جنایی تهران گزارش شد. در این جنایت دو کارگر تبعه افغانستان در بزمی شبانه با هم درگیر شده که یکی از آنها با ضربه چاقو هموطنش را کشت و گریخت. با تحقیق از شاهدان ماجرا مشخص شد قاتل و مقتول اختلاف مالی داشتند و همین باعث شده در مهمانی با هم درگیر شده و یکی از آنها با ضربه چاقو این جنایت را رقم زد.
   
قتل در ساختمان نیمه‌کاره
25 ساعت بعد قتل دیگری در یک ساختمان نیمه‌کاره در پاسداران به پلیس گزارش شد.
ماموران ‌به آنجا اعزام شده و در بررسی اولیه متوجه شدند که پسری 23 ساله و تبعه افغانستان فوت کرده است‌. دیگر کارگران، عامل این جنایت به نام شهیر 22 ساله را در اتاق نگهبانی زندانی کرده بودند. شهیر در تحقیقات پلیسی گفت: من و مقتول مدتی است در این ساختمان  کار می‌کردیم اما او مدام به من می‌گفت که بهتر است کارمان را عوض کنیم که من قبول نمی‌کردم. همین باعث دعوا و درگیری ما شد‌. عصر شنبه برسر همین مسائل کاری دعوای‌مان شد‌. ‌با هم درگیر شدیم و زد و خوردمان بالا گرفت‌. من مشتی به او زدم که روی زمین افتاد اما چون بیماری داشت، تشنج کرد و فوت شد.
   
قتل خواستگار سابق همسر
ساعت 10 شب شنبه سومین جنایت به تیم جنایی تهران گزارش شد. برادر مقتول که متوجه غیبت مشکوک او شده بود به محل کارش رفته و با جسد او در اتاق نگهبانی روبه‌رو شد.
برادر مقتول در اظهاراتش‌ به پلیس گفت‌: من در یک ساختمان و برادرم نعمت - مقتول - در این ساختمان کار می‌کردیم. یکی از برادرانم هم ساکن ترکیه بود. آن دو تصویری حرف زدند که تلفن قطع شد و برادرم که ساکن ترکیه بود دیگر نتوانست با نعمت حرف بزند و از من خواست به اینجا بیایم. در را باز نمی‌کرد و همسایه‌ها از او خبری نداشتند. با برادرم در ترکیه حرف زدم که معلوم شد در آن شب که تصویری حرف می‌زده، متوجه شده که مردی به نام زبیر که با نعمت درگیری داشت با مرد دیگری مهمان برادرم بودند‌. 
وی افزود‌: برادرم دو سال قبل عاشق دختری جوان شد اما نتوانست با او ازدواج کند. او به زور با زبیر ازدواج کرد. برادرم وقتی فهمید ‌با زبیر درگیر شد که با میانجیگری اقوام در افغانستان پرونده بسته شد. یک سال و نیم پیش برادرم برای‌ این‌که همه‌چیز را فراموش کند برای کار به تهران آمد‌. تصور می‌کنم زبیر به‌خاطر کینه‌ای که از برادرم داشت، او را کشته است. 
موسی رضا‌زاده،‌ بازپرس شعبه یازدهم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: تحقیقات در رابطه با این جنایت‌ها در پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.