دستگاهی که جان قربانیان چاقوکشی را نجات می‌دهد

دستگاهی که جان قربانیان چاقوکشی را نجات می‌دهد

جوزف بنتلی، دانشجوی طراحی و فناوری در دانشگاه لوگبروگ نمونه اولیه دستگاه REACT را ساخته که با استفاده از فشار در محل زخم، خونریزی را متوقف می‌کند. در حقیقت دستگاه، زخم را در مناطقی هدف می‌گیرد که درمان آن مشکل است مانند زیر بغل و شکم. به گفته این دانشجوی سال‌آخر، دستگاه REACT سریع‌تر از روش‌های سنتی می‌تواند زخم را ببندد و بعد از هنگام عمل‌جراحی می‌توان آن را به‌راحتی برداشت./مهر