برنامه‌های پیش‌ روی هوشمندسازی حمل‌ونقل

برنامه‌های پیش‌ روی هوشمندسازی حمل‌ونقل


خدامرادی درخصوص برنامه‌های در دست اقدام این کارگروه، در جهت توسعه هرچه بیشتر حمل‌ونقل هوشمند بیان می‌کند: «تدوین سند جامع حمل‌ونقل هوشمند شهری از اقدامات مهمی است که در حال حاضر از سوی ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته در حال پیگیری است. تدوین سند جامع حمل‌ونقل هوشمند شهری می‌تواند حدود فعالیت، الزامات توسعه و استفاده از سامانه‌های حوزه حمل‌ونقل هوشمند را تبیین کند.»
وی می‌افزاید: «علاوه‌بر این موضوع، در حال پیگیری ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه فناوری خودروهای متصل هستیم.» خدامرادی درخصوص کاربرد این فناوری تصریح می‌کند: «در فناوری خودروهای متصل، خودروها می‌توانند با استفاده از زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنت اشیاء‌ به صورت هوشمند با هم ارتباط برقرار کنند. به این ترتیب در موقعیت‌های خطرساز مانند نزدیک‌ شدن غیرمترقبه خودرویی دیگر که می‌تواند منجر به بروز حادثه شود، خودرو وضعیت را به راننده هشدار خواهد داد.»
خدامرادی همچنین از در دست اقدام بودن طرح‌هایی مانند پایش یکپارچه ناوگان سطح جزیره و پایش تخلفات، با استفاده از خودروی پلیس هوشمند در جزیره کیش خبر داده و می‌گوید: «در این طرح قرار است علاوه‌بر دوربین‌های نصب‌شده
روی خودروهای پلیس، پهپادهایی به پرواز در‌آیند و تخلفات را رصد و گزارش کنند. فعلا این طرح‌ها در مرحله تحقیق و توسعه است که امیدواریم با همکاری دو خودروساز بزرگ کشور به شکل جدی‌تری دنبال شود.»