نگاره

نگاره

تابلوهای عاشورایی صادقی سرشار از عشق و شور به موضوع عاشوراست.  او هم جهان نقاشی را به درستی می‌شناخت و هم ماهرانه هنری متعهد را پیش می‌کشید و عاشورا را به شکل عزتمندانه‌ای بازنمایی می‌کرد.  در نقاشی‌های عاشورایی وی امام حسین (ع) و یارانش در موضع قدرت بوده و همه انسان‌ها برای نجات نیازمند توجه آنان هستند.

در تابلوی «رمی جمرات» قلب حاجی به شکل کعبه به تصویر کشیده شده است؛ یعنی این‌که قلب انسان مطهر، خانه خدا شده است.  حاجی واقعی با شیاطین، مشرکان و امیال نفسانی خود می‌جنگد و سنگی که در دست حاجی است نماد مبارزه با دشمنان خداست. نقاش تصویر یک کلاغ را به عنوان نماد خبررسانی مغرضانه کشیده است و در صف مبارزه با حاجی، به عنوان انسان مطهر، اصحاب زر، زور و تزویر قرار دارند.