دستگیری آزارگر فراری

دستگیری آزارگر فراری

مرد آزارگر که حکم اعدامش شکسته و 30‌سال حبس داشت، بعد از دوسال فرار بازداشت شد. متهم به بهانه درمان با مرخصی یک ماهه از زندان بیرون آمده و دیگر بازنگشته بود.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، اوایل بهار سال 90 ، دختر جوانی با حضور در پلیس آگاهی تهران، از مردی به اتهام آدم‌ربایی و آزار و اذیت شکایت کرد. با تحقیق از شاکی معلوم شد از خانه یکی از اقوامش بیرون آمده و راهی خانه‌اش در جنوب شهر تهران بوده اما مرد هم‌محلی‌اش با زور و تهدید او را ربوده، به زیرزمین خانه‌ای برده و بعد از کتک‌زدن، به او تجاوز کرده است. در ادامه، وی را به خانه یکی از دوستانش برده که چند ساعتی، شاکی آنجا حبس بوده است. حتی متهم او را تهدید کرده که چهره‌اش را خط‌خطی می‌کند و بعد به همه می‌گوید مورد آزارو اذیت قرار گرفته تا آبروی وی و خانواده‌اش برود.  سرانجام متهم بعد از دو هفته فرار، وقتی در جریان درگیری بر سر پرونده یک دعوا تحت تعقیب پلیس بود، از سوی ماموران هدف قرار گرفت و زخمی و بازداشت شد.  در شعبه 77 دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه و به اعدام و 10سال حبس محکوم شد که این رای در شعبه 33 دیوان‌عالی کشور تایید و به شعبه اول اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد. در این سال‌ها متهم دوبار توبه نامه‌اش را به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه‌قضاییه ارسال کرد که رد شد. شاکی از حق خود گذشت و درخواست عفو او به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه‌قضاییه ارسال شد که این بار، حکم اعدام او شکست و به ابد تبدیل شد. اوایل فروردین سال99، حکم حبس ابد این زندانی چون بیمار بود، به 30سال حبس تبدیل شد. با تشدید بیماری‌اش در همان سال، یک ماه مرخصی گرفت تا بیرون از زندان تحت درمان قرار بگیرد اما متواری شد. دیروز سرانجام بعد از بیش از دو سال فراری بودن در آخرین مخفیگاهش در تهران شناسایی و بازداشت شد.  سیدعلی موسوی‌زاده، قاضی شعبه اول اجرای احکام دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت: مرد زندانی با تجدید قرارقانونی به زندان بازگشت تا بقیه محکومیت 30ساله خود را بگذراند.