دورهمی شاعران در شبکه2

دورهمی شاعران در شبکه2

برنامه «تازه دم» این شب‌ها از شبکه دوی سیما روی آنتن می‌رود.

امیرحسن محمدپور، تهیه‌کننده این برنامه در این باره به جام‌جم گفت: ایده این برنامه ابتدا از شب طنز انقلاب اسلامی گرفته شد، چون باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی چند شب شعر برگزار کرده است. وی ادامه داد: علاوه بر این‌که در این مراسم شاعران شعرهای خود را می‌خواندند، یک قالبی مطرح شده که هر شاعر با بر عهده گرفتن یک شخصیت، دیالوگ‌هایی را به شکل  شعر بنویسد و مناظره دو به دو میان شاعران صورت گیرد. خوشبختانه این ایده را پرورش دادیم و در قالب تلویزیون آماده کردیم.
​​​​​​​محمدپور با تاکید بر این موضوع کهدر این برنامه با شاعران همفکری دارد، توضیح داد: موضوعات برنامه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگ است و به عبارت دیگر این برنامه موضوعات روز را در بر‌می‌گیرد. در این زمینه با همفکری دوستان شاعر به این نتیجه رسیدیم که   جای یک برنامه طنز شاعرانه خالی است.