آماری وحشتناک از هدر رفت گاز در ایران

آماری وحشتناک از هدر رفت گاز در ایران

بانک جهانی در گزارشی با اشاره به وضعیت هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز جهان تاکید کرده با وجود  پیشرفت‌های اولیه در کاهش هدرروی گاز در میادین نفت و گاز جهان، طی یک دهه گذشته پیشرفت محسوسی در این زمینه حاصل نشده است.

براساس این گزارش در 10سال گذشته سالانه 144میلیارد مترمکعب گاز هدررفته و این عدد تقریبا ثابت بوده است. این در حالی است که تولید جهانی نفت طی این سال‌ها اندکی افزایش‌یافته و به طور متوسط 80 میلیون بشکه در روز بوده است.
بر اساس این گزارش 10کشور، عامل 75درصد کل پرت گاز در جهان هستند. این کشورها همچنین سهم 50درصدی از کل تولید جهانی نفت دارند. هفت‌ کشور از جمله ایران طی 10سال گذشته، موقعیت خود را میان کشورهای بزرگ هدردهنده گاز را حفظ کرده‌اند.
با 144میلیارد مترمکعب گازی که سالانه هدر می‌رود می‌توان 1800تراوات ساعت برق تولید کرد که معادل دو سوم کل برق تولیدی در اتحادیه اروپاست؛ بنابراین با جلوگیری از هدررفت این گازها می‌توان تا حد زیادی انرژی مورد نیاز جهان را تأمین کرد.
کنترل هدرروی گاز همچنین از نظر حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از آلودگی هوا حائز اهمیت است. گازهای پرت شده یکی از منابع مهم انتشار متان در هوا هستند و متان نسبت به دی‌اکسیدکربن تأثیر بیشتری در آلودگی محیط‌زیست دارد؛ هر چند ماندگاری کمتری در جو دارد. بنابراین کاهش انتشار متان سریع‌ترین و مؤثرترین راه برای کاهش سرعت تغییرات آب‌وهوایی در جهان است.
بانک جهانی در سال 2015 برنامه‌ای با عنوان ابتکار برای پرت صفر گاز به اجرا گذاشت. 34کشور این برنامه را تأیید کردند که بر اساس آن متعهد شده‌اند تا سال 2030 پرت معمول گاز از میادین نفت و گاز خود را به صفر برسانند. کشورهای روسیه، عراق و مکزیک که جزو بزرگ‌ترین هدردهندگان گاز در جهان هستند نیز جزو این کشورها هستند و با وجود تعهد خود، پرت گاز را افزایش داده‌اند. ایران این برنامه را امضا نکرده است.