نسخه Pdf

ویترین قفسه کتاب

ویترین قفسه کتاب

جیران؛ فروغ‌السلطنه 
نویسنده:  الناز بایرام‌زاده
انتشارات: نشر پرنده 
قیمت: 198000 تومان

قصه عشق افسانه‌اى ناصرالدین‌شاه قاجار و جیران، برگرفته از داستانی واقعى است و براساس مستندات تاریخی مکتوب از آرشیوهاى دولتى و خصوصى توسط الناز بایرام‌زاده، نویسنده و پژوهشگرحوزه قاجار نوشته شده است. جیران، دختر یک باغبان ساده روستایی، سوگلى زیباروی ناصرالدین‌شاه قاجار، چهارمین پادشاه سلسله قاجار بود. قبله عالم، به او لقب «فروغ‌السلطنه» داده‌بود. این کتاب که قصه زندگى پرماجراى جیران و فرزندان او در اندرونی کاخ سلطان‌ صاحبقران است، ما را در تونل زمان به ارگ سلطنتى می‌برد و ... .

خیابانی به درازای ابدیت 
نویسنده:  مرحوم مجتبی حبیبی
انتشارات: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل
قیمت: 160000 تومان

این کتاب در قالب رمان، زندگی شیخ محمد خیابانی را روایت می‌کند و خصوصا به مواضع سیاسی و قیام شیخ می‌پردازد. نویسنده برای روایت خویش از منابع تاریخی مختلفی بهره برده که در انتهای کتاب آن منابع را فهرست کرده است اما یکی از مهم‌ترین منابع که خود نویسنده روی آن تأکید داشت، کتاب «نهضت آزادیستان شهید شیخ محمد خیابانی»، تألیف مرحوم سیدهادی خسروشاهی است. حبیبی کتاب را از روستای قیزیل دیزج آغاز می‌کند. همان روستایی که تقی رفعت، از یاران شیخ، بعد از کشته‌شدن شیخ به آنجا می‌رود و در همان‌جا هم می‌میرد. داستان از زبان تقی رفعت آغاز می‌شود. از تبریز و از نقش تبریز در مشروطیت.