برادرکشی بعد از شکست در انتخابات مجلس

برادرکشی بعد از شکست در انتخابات مجلس

مرد پزشک که سودای نشستن بر صندلی مجلس را داشت و برادرش را به‌‌طور هولناکی کشته بود، در جزیره کیش بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، این پزشک متهم به قتل 50ساله، چند سال قبل سودای نشستن بر صندلی مجلس را داشت. بنابراین کارهای تبلیغاتی‌اش را به برادرش که دندانپزشک بود سپرد و چهارمیلیارد تومانی در این رابطه هزینه کرد اما وقتی به مجلس راه‌‌نیافت با برادرش درگیری و اختلاف پیدا کرد. متهم پرونده روزهای پایانی آذر امسال برادرش را به دفتر خود که مرکز فروش تجهیزات پزشکی در خیابان فرشته تهران بود کشاند و او را با ضربه‌های چاقو و قندشکن به قتل رساند و با سرایدارش جسد را تکه‌تکه کرد. بخشی را در پشت‌بام ساختمان سوزاند و بخشی را در بیابان رها کرد. با دستگیری سرایدار راز قتل فاش شد. با دستور محمدمهدی براعه، بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران، تحقیقات ماموران برای یافتن قاتل ادامه داشت تا این‌که رد متهم دو روز پیش در جزیره کیش به‌دست‌آمد. آنها به آنجا اعزام شدند و او را پیش از فرار به خارج از کشور بازداشت کردند. قرار شد او برای ادامه تحقیقات به شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شود.