توطئه مرگبار برای پدر

توطئه مرگبار برای پدر

پرونده مادر و پسر و دو مرد آشنا که پدر را قربانی توطئه خانوادگی کرده بودند با صدور جلب به دادرسی برای محاکمه به دادگاه ارسال شد.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، مرد میانسالی ششم اسفند سال گذشته در پی توطئه خانوادگی در تهران به قتل رسید. همسر او، پسر و دو مرد در ماجرای این قتل با دستور محمد وهابی، بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران بازداشت و با اعتراف به جرایم‌شان روانه زندان شدند. با گذشت یک‌سال از این قتل برای آخرین جلسه تحقیقات به شعبه دوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شدند. همسر مقتول در تحقیقات گفت: با شوهرم اختلاف و درگیری داشتم. طلاقم نمی‌داد. حتی خواستم خودکشی کنم که نشد. بعد نقشه قتل او را طراحی کردیم. با دادن قرص به شوهرم به کمک پسرم او را بیهوش کردیم. بعد مرد مورد علاقه دخترم و دوست آن مرد شوهرم را با چاقو و چوبدستی به قتل رساندند. جسد را در خودروی پژوی شوهرم گذاشته و بعد به دره انداختند که خودرو آتش گرفت. همچنین پسر خانواده و دو مرد اجیرشده نیز جرایم‌شان را قبول کردند و به زندان بازگشتند. پرونده پسر و مادر خانواده به اتهام معاونت در قتل و مخفی‌کردن ادله‌های جرم  و  دو مرد اجیرشده به اتهام مشارکت در قتل با صدور جلب به دادرسی به دادگاه کیفری یک استان تهران برای محاکمه ارسال شد.