گزیده شعر سیدعلی میرافضلی منتشر شد

گزیده شعر سیدعلی میرافضلی منتشر شد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گزیده‌ شعرهای سیدعلی میرافضلی را در قالب طرح «گزیده شعر ما» منتشر کرد. روابط عمومی کانون خبر داد این کتاب شامل یک مقدمه و نزدیک به ۱۴۰ قطعه شعر در قالب‌های مختلف است که
۹۰ قطعه آن از شعرهای کوتاه سیدعلی میرافضلی است. در بخشی از مقدمه کتاب «گزیده شعر سیدعلی میرافضلی» آمده است: دنیای امروز ما تحولات نو به ‌نو، نیازها و اقتضائات کار برای طبقات‌ سنی مختلف را هم دستخوش تغییراتی عمده کرده است. این تغییر و تحول‌ها به‌عنوان مثال تا  آنجا پیش رفته که سازمان جهانی بهداشت امروزه نمی‌تواند تعریف واحدی از طیف سنی «نوجوانی» به دست دهد. صدالبته تفاوت‌های آب‌وهوایی، جغرافیایی و نیز تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع مختلف در این تفاوت‌ها، عواملی تعیین‌کننده‌اند.
این کتاب در مراکز عرضه محصولات کانون در سراسر کشور و فروشگاه اینترنتی کانون به نشانی  shop.kpf.irدر دسترس است.