بروز آسیب قلبی در ۵۰ درصد بهبودیافتگان کووید-۱۹

بروز آسیب قلبی در ۵۰ درصد بهبودیافتگان کووید-۱۹

محققان مشاهده کرده‌اند حدود ۵۰درصد بیمارانی که با کووید-۱۹ شدید در بیمارستان بستری شده و سطح پروتئینی به نام تروپونین در آنها افزایش می‌یابد، دچار آسیب قلبی می‌شوند. این آسیب شامل التهاب عضله قلب (میوکاردیت)، زخم یا مرگ بافت قلب (انفارکتوس)، محدودیت خون‌رسانی به قلب (ایسکمی) و تلفیقی از هر سه است. در مطالعه ۱۴۸بیمار کرونایی در شش‌بیمارستان در لندن مشخص شد افزایش سطح تروپونین نشان‌دهنده وجود یک مشکل احتمالی در قلب است. با آسیب عضله‌قلب، تروپونین در خون آزاد می‌شود. میزان بالای این پروتئین می‌تواند در صورت انسداد رگ یا التهاب قلب ایجاد شود. بسیاری از بیمارانی که با کووید- ۱۹ در بیمارستان بستری هستند، سطح تروپونین‌شان در مرحله حاد بیماری، زمانی که بدن واکنش ایمنی بیش از حد به عفونت نشان می‌دهد، افزایش می‌یابد. سطح تروپونین در همه بیماران این مطالعه که پس از ترخیص با اسکن ام‌آرآی قلب برای یافتن علت و میزان آسیب وارده به قلب تحت نظر بودند، افزایش یافت./ مهر