اهمیت صاف نشستن

اهمیت صاف نشستن

دكتر پرهام پارسانژاد فیزیوتراپیست


 وقتی زمان نشستن یا ایستادن ما هنگام کار یا تماشای تلویزیون در منزل طولانی می‌شود، خستگی ناشی از این وضعیت باعث انداختن پاها روی هم یا لم‌دادن روی لگن یک طرف در وضعیت نشسته و ایستادن روی یک پا در حالت ایستاده می‌شود.  این نحوه نشستن و ایستادن که وزن تنه به‌صورت مساوی روی هر دو لگن وارد نمی‌شود، باعث بروز عدم‌توازن در عضلات دوطرف لگن و ستون‌فقرات می‌شود و مفاصل بین لگن و استخوان خاجی در انتهای ستون‌فقرات که مفاصل «ساکروایلیاک» نام دارند و مفاصلی قابل انعطاف و تغییر هستند دچار جابه‌جایی شده و جابه‌جایی لگن یک طرف، اندام تحتانی همان سمت را با خود به پایین یا بالا جابه‌جا می‌کند.
علاوه بر نشستن و ایستادن طولانی و در وضعیت غیرقرینه، شرایط بی‌تعادلی، ندیدن پله و اختلاف ارتفاع هنگام راه‌رفتن سریع و ضربه ناگهانی به کف پا و زمین‌خوردن روی باسن و لگن هم می‌تواند باعث بروز چنین جابه‌جایی‌هایی در مفاصل ساکروایلیک شود. علاوه بر کمردرد و درد منتشرشده در لگن و کشاله ران، که از شکایت‌های شایع چنین بیمارانی است، کوتاه و بلندشدن پاها هم از علائم دیگر این عارضه است. روش‌های مختلفی در فیزیوتراپی برای اصلاح این اختلال و برگرداندن این مفاصل به وضعیت طبیعی وجوددارد. منیپولاسیون یا اعمال «تراست» از مانورهای درمانی فیزیوتراپی است که معمولا با ایجاد صدا در این مفاصل همراه است و بلافاصله بعد از انجام این مانور طول پاها اصلاح و درد بیمار کم می‌شود. بسیارمهم است که بعد از درمان، ورزش‌های مربوط به بیمار آموزش داده‌شود تا مفصل مجددا به وضع قبل برنگردد و نتایج درمان دوام داشته‌باشد.